25-26 listopada 2022r.

Poznań Congress Center PCC ul. Głogowska 14, Poznań

Do Konferencji pozostało:

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

z wielką radością i satysfakcją pragnę w imieniu własnym i Komitetu Naukowego zaprosić wszystkich zainteresowanych diagnostyką i terapią szeroko pojętej patologii szyjki macicy, pochwy i sromu do Poznania na V-te Warsztaty „od rozpoznania do leczenia”. Nasze cykliczne spotkanie planujemy na 25-26 listopada 2022. Wzorem poprzednich edycji staramy się nadążyć z tematyką wykładów i prezentacji za coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością, która zaskakuje nas nie tylko jeśli chodzi o współczesność w jakiej przyszło nam żyć, ale również nową jakością standardów diagnostycznych.
Niewątpliwie rok 2019 zostanie zapisany jako przełomowy w zakresie zaproponowanych przez ASCCP zmian w dotychczasowych algorytmach wykrywania i rozpoznawania patologii anogenitalnej. Zmiany te dotarły również do Polski i stały się obiektem ożywionej dyskusji środowisk ginekologów, położników, patomorfologów i cytodiagnostów, czyli wszystkich nas uczestniczących na co dzień w zorganizowanym, publicznym lub opartym o działalność prywatną skriningu. Jak Państwo wiedzą zaproponowane zmiany są bardzo radykalne i zmieniają podstawy naszych dotychczasowych realiów diagnostycznych. W związku z faktem, że zarówno PTKiPSM, jak i PTGiP wraz z sekcją specjalistyczną dostrzegły omawiane zmiany i zareagowały odpowiednimi rekomendacjami – pragniemy, aby V edycja Warsztatów w całości była poświęcona praktycznemu wdrożeniu nowych zasad. Myślą przewodnią naszego spotkania będzie przybliżenie Państwu wcale niełatwych nowych algorytmów postępowania klinicznego. Staramy się, aby odbyło się to na przykładzie prawdziwych sytuacji i przypadków klinicznych. Chcemy w ten sposób sprawdzić czy nowe standardy działają niezawodnie również w polskich realiach odbiegających jednak znacząco od realiów, w których funkcjonują twórcy rekomendacji ASCCP 2019. Czy są równie skuteczne i bezpieczne dla naszych pacjentek? Przeglądając program listopadowego spotkania dostrzeżecie Państwo prawidłowość, jaka przewija się przez kolejne sesje, która wskazuje, że pierwotnym narzędziem badań przesiewowych stał się test molekularny HPV, zastępując cytologię. Będziemy również mówić w jakich sytuacjach klinicznych można pominąć kolposkopię przechodząc od razu do procedur ekscyzyjnych. Przedstawimy Państwu nową „filozofię” diagnostyczną, gdzie bardzo ważne staje się oszacowanie ryzyka CIN3+ na podstawie wywiadu i aktualnych badań. Omawiając wskazania do przyspieszonego leczenia przedstawimy Państwu „pułapki” diagnostyczne jakie czekają na nas w naszej codziennej praktyce medycznej na przykładzie nietypowych nowotworów rzadko występujących, które nie zawsze dają się skutecznie diagnozować za pomocą standardowych narzędzi diagnostycznych. Odpowiemy sobie również na pytanie o stan szczepień profilaktycznych przeciwko HPV w Polsce i na świecie, czyli ocenimy, czy po dekadzie prowadzenia profilaktyki pierwotnej osiągnięto w tym zakresie sukces. Krytycznej ocenie poddamy stan skriningu cytologicznego w Polsce, gdzie przedstawimy Państwu najnowszy obraz dokonań w tym zakresie i długą listę oczekujących wyzwań. Będziemy mówić o poprawnej standaryzacji rozpoznań patomorfologicznych, która przeszła ponowną rekonstrukcję. Przedstawimy szanse na skuteczne wspomożenie remisji zakażenia HPV u wybranych, zakażonych pacjentek. Tematyka spotkania obejmie też przedstawienie mapy drogowej wprowadzenia nowego skriningu molekularnego w Polsce i omówienie nowych, polskich, rozszerzonych rekomendacji do szczepień profilaktycznych. Jak zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, stąd możliwość zadawania pytań naszym wykładowcom oraz tradycyjnie dla Warsztatów: wybitnie dyskusyjna, interaktywna sesja poświęcona prezentacji wybranych sytuacji klinicznych, gdzie to Państwo będą proponować drogę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Naszym wielkim osiągnięciem jest również połączenie V edycji 2. edycją Akademii Kolposkopii (1. stacjonarną), „Warsztatów” z cieszącą się olbrzymim Państwa zainteresowaniem. Dziękując zaproszonym Wykładowcom i Sponsorom, którzy zgodzili się ponownie uczestniczyć w naszej Konferencji pozostaje mi przyjemność zaproszenia Państwa do aktywnego w niej udziału.
Do zobaczenia w Poznaniu!

W imieniu Komitetu Naukowego
V edycji Warsztatów „od rozpoznania do leczenia”,
Prof. dr hab. Witold Kędzia